วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566
/home/thaibann.online/public_html/wp-content/themes/smartvariety_1.0.7/template-parts/search-form-xs.php on line 7
" placeholder="ค้นหา">

เทคนิคปลูกทับทิม ให้ต้นงามโตไว ผลใหญ่รสหวานฉ่ำ

20 พ.ย. 2022
97

ารปลูกทับทิม ฤดูปลูกทับทิมที่เหมาะสมที่สุดนั้นควรเป็นช่วงต้นฤดูฝนถึงกลางฤดูฝน เนื่องจากทับทิมจะได้รับความชุ่มชื้นจากธรรมชาติอย่างเต็มที่ ทำให้ลดภาระในการให้นำ้ช่วงแรกลงไป
การเตรียมพื้นที่ปลูก ในกรณีปลูกในพื้นที่ราบน้ำใต้ดินต่ำ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มในภาคกลางใช้วิธีการปลูกแบบยกร่อง การยกร่องไม่จำเป็นต้องให้สูงมากนัก หลังร่องควรกว้างประมาณ 5 – 7 เมตร และความกว้างของร่องน้ำ 2 เมตร สามารถปลูกทับทิมได้ 2 แถว ในพื้นที่ลาดชัน ควรจัดเตรียมพื้นที่ให้เป็นขั้นบันไดเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน

การปลูกทับทิม
การปลูกทับทิมเพื่อการค้าหรือปลูกจำนวนหลายต้นมักปลูกในแปลงใหญ่หรือปลูกแซมกับพื ช ชนิดอื่น เช่น สวนกล้วย สวนน้อยหน่า เป็นต้น ทั้งนี้ การปลูกทับทิม นิยมปลูกจากต้นกล้าที่เตรียมได้จากการเพาะเล็ด และการปักชำ

การเตรียมดิน
การปลูกในแปลงใหญ่ควรไถพรวนดิน และตากดินให้แห้ง 1-2 ครั้งก่อน พร้อมกำ จั ด วั ช พื ช ร่วมด้วย

ขั้นตอนการปลูก
ใช้กล้าที่มีอายุ 2-3 เดือน หรือต้นกล้าสูง 30-40 ซม.

ขุดหลุมลึก 20-30 ซม.

ใส่ ปุ๋ ย ค อ ก และ ปุ๋ ย 15-15-15 รองก้นหลุม 2 ต้น/กำ พร้อมคลุกผสมให้เข้ากับดินก้นหลุม

ระยะปลูกที่ 4×3 หรือ 5×3เมตร

การให้น้ำ
ระยะแรกหลังการปลูก 2-3 อาทิตย์ จะให้น้ำทุกวัน

หลังจากต้นกล้าตั้งตั วได้แล้วจะให้น้ำ ประมาณ 3 ครั้ง/สัปดาห์

การใส่ ปุ๋ ย
หลังการปลูก ประมาณ 1 เดือน ให้ ปุ๋ ย 15-15-15 ร่วมกับ ปุ๋ ย ค อ ก 1-2 กำ/ต้นให้ปุ๋ ย ปีละ 2 ครั้ง

ก่อนต้นติดด อ กครั้งแรก ให้ปุ๋ยสูตร 12-12-24 ประมาณ 1 กำ/ต้น และให้ในทุกปี

การเก็บเกี่ยว
ทับทิมที่ปลูกจากกิ่งตอนจะเริ่มออก ด อ ก และติดผลภายใน 6-8 เดือน ขึ้นอยู่กับกิ่งตอนได้จากต้นแม่ที่มีอายุมากน้อยเพียงใด หากได้จากต้นแม่ที่เริ่มติดผลแล้วก็จะใช้เวลาไม่นาน แต่หากได้จากต้นที่ยังอ่อน 1-2 ปี ก็จะใช้เวลาที่นานกว่า

สำหรับการปลูกทับทิมจากต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเมล็ดจะใช้เวลานานในการติด ด อ ก และติดผลครั้งแรก ซึ่งต้นทับทิมจะมีอายุประมาณ 2-3 ปี กว่าจะให้ผลได้