วันศุกร์, 22 กันยายน 2566
/home/thaibann.online/public_html/wp-content/themes/smartvariety_1.0.7/template-parts/search-form-xs.php on line 7
" placeholder="ค้นหา">

วิธีปลูกมะพร้าวน้ำหอม ให้ผลดกมีรถชาติหวานกลมกล่อม กลิ่นหอมชื่นใจ

20 พ.ย. 2022
78

วิธีปลูกมะพร้าวน้ำหอม
มะพร้าว เป็นพืชเศรษฐกิจเมืองร้อนที่มีประโยชน์มากที่สุด ทั้งนี้ เพราะแทบทุกส่วนของมะพร้าวมีประโยชน์ทั้งสิ้น นับตั้งแต่ราก ไปจนถึงยอด และมะพร้าวหอมเป็นมะพร้าวอีกชนิดหนึ่งที่ปลูกกัน อย่างกว้างขวาง เพราะมีคุณลักษณะพิเศษคือ น้ำมะพร้าวหอม เนื้อมะพร้าวมีรสชาติหวานกลมกล่อม และมีกลิ่นหอมชื่นใจ

ขั้นตอนการดำเนินงาน
การปลูกในที่ลุ่ม พื้นที่ลุ่มน้ำท่วมขัง จำเป็นต้องยกร่องให้ สูงกว่าระดับน้ำ ไม่น้อยกว่า 50 ซม. คันร่องกว้าง 5-8 เมตร ร่องลึก 10 เมตร กว้าง 1.5-2 เมตร
หมายเหตุ ไม่ควรปลูกในพื้นที่ลุ่มมีน้ำขัง

การปลูกในที่ดอน ถ้าเป็นพื้นที่รกร้าง ต้องถางให้เตียน โค่น ต้นไม้ และขุดออกให้หมด เพื่อสะดวกในการดูแลรักษาต่อไป
หมายเหตุ ไม่ควรปลูกในพื้นที่เป็นดินดาน หรือเป็นขั้นหิน ที่มีหน้าดินลึกน้อยกว่า 1 เมตร

วิธีปลูก
การเตรียมหลุม ขุดหลุมขนาดกว้าง ลึก ย าวประมาณ 1 เมตร ล่วงหน้า 1-2 เดือน ก่อนปลูกแยกดินบนและดินล่างไว้คนละ ด้านของขอบหลุม ทิ้งไว้ 7 วัน ใช้เศษหญ้าหรือใบไม้รองก้นหลุม ใช้ ดินบน 1 ส่วนผสมปุ๋ ย คอก 7 ส่วนรองก้นหลุม แล้วใส่ดินล่างผสม กับ ปุ๋ ย ร็อคฟอสเฟต 1/2 ต่อหลุมใส่ลงให้เต็มหลุมทิ้งไว้จนถึงฤดูฝน

การปลูก หลังจากฝนตกหนัก 2 ครั้ง ในช่วงฤดูฝนจึงเริ่ม ปลูก โดยขุดดินตรงกลางหลุมขนาดเท่าผลมะพร้าว เอาหน่อมะพร้าว วางลง จัดรากให้แผ่ตามธรรมชาติ เอาดินกลบเหยียบด้านข้างให้ แบนกลบดินให้เสมอผลมะพร้าว ปักหลักกันลมโยกในระยะ แรก ๆ ควรทำร่มบังแดดด้วย

หมายเหตุ ระยะปลูกที่เหมาะสมในการปลูกคือระยะระหว่าง ต้น x ระยะระหว่างแถว 6×6 เมตร

การดูแลรักษา
ในช่วง 1 – 2 ปีแรก การให้น้ำเป็นสิ่งจำเป็นในฤดูแล้ง ควร รดน้ำอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง และใช้เศษหญ้าคลุมโคนเพื่อรักษา ความชื้น

การใส่ปุ๋ ย ใส่ปุ๋ ย 2 ครั้งในช่วยฤดูฝน โดยควรใส่ปุ๋ ยค อ ก ประมาณ 2 ปีต่อต้นต่อปี และใส่ปุ๋ ย ห่างจากโคนต้นออกมา 15 ชม. จนถึงรัศมี1.5 เมตรรอบต้น

การปลูกต้นไม้ในปีที่ 1-2 มะพร้าวอ่อนยังมีขนาดทรง พุ่มไม่ใหญ่นัก และยังไม่ได้ผลผลิต จึงควรปลูกพวกตระกูลถั่ว เพื่อเพิ่มรายได้

การเก็บเกี่ยว
ทำประมาณ 20 วัน ต่อ 1 ครั้ง เป็นระยะที่มะพร้าวเต็มกะลาพอดี ไม่อ่อนหรือแก่เกินไป การเก็บเกี่ยวควรใช้เชือกผูกทลาย แล้วหย่อนลงพื้น เพราะจะ ทำให้ไม่ช้ำ เก็บได้นานขึ้น

หมายเหตุ สังเกตจากสีผลบริเวณรอยต่อผลกับขั้วผล ถ้า เห็นสีขาวเป็นวงกว้างแสดงว่าบริเวณรอยต่อเหลือเพียงเล็กน้อยแสดง ว่า ได้ระยะเก็บเกี่ยวพอดี