วันจันทร์, 22 พฤษภาคม 2566
/home/thaibann.online/public_html/wp-content/themes/smartvariety_1.0.7/template-parts/search-form-xs.php on line 7
" placeholder="ค้นหา">

ออมสินให้ยืม 20,000 บาท สมัครง่ายไม่ต้องค้ำ

ประกาศ “การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและ ทักษะการทำงาน (Point system) ครั้งที่ 12 ประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต

รับสมัครครั้งใหญ่ 2285 คน ลงทะเบียนภายใน 5 ก.พ.66
เริ่มสอบ วันที่ 21 ก.พ. – 24 มี.ค. 66 ค่าสมัครสอบ 840 บาท

การลงทะเบียนจองคิวในการสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 12
ได้ที่เว็บไซด์ >> toea.doe.go.th
หากลงทะเบียนไม่ได้ แจ้งข้อขัดข้องได้ที่ โทร. 02-2459435 หรือติดต่อที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน ของธนาคารออมสิน เปิดให้ยืมได้ 20,000 บาท สมัครง่าย ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน

คุณสมบัติของผู้ขอยื่นกู้

 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ เมื่อรวมอายุ ของผู้กู้กับระยะเวลาที่ ชำระเงินกู้ รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี หรือ เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้าแผงลอย เป็นต้น เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • เป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการมหกรรม ร่วมใจแก้หนี้สัญจร (สามารถแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการสินเชื่อทางออนไลน์ได้)

วัตถุประสงค์ของสินเชื่อ

 • เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องทางการเงิน ในการดำรงชีพ หรือลงทุนประกอบอาชีพ

จำนวนเงินพี่ปล่อยกู้

 • 20,000 บาทต่อราย

ระยะเวลาชำระเงินกู้คืน

 • สูงสุดไม่เกิน 2 ปี (24 งวด)
 • ปลอดทำละเงินต้น 6 งวดแรก แต่ชำระดอกเบี้ยปกติ

ช่องทางในการชำระเงินกู้

 • ธนาคารจะโอนสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ และจะหักจากบัญชีเพื่อชำระสินเชื่อ ผ่านบัญชีเงินฝาก ที่ใช้เป็นบัญชีหลักของบริการ mymo
 • ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน โดยจะหักชำระผ่านบัญชีเงินฝาก มีรายละเอียดดังนี้

อัตราดอกเบี้ย

 • ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
 • หากผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญา จะบวกเพิ่มร้อยละ 0.5 ต่อเดือน ขอเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ (คิดแบบลดต้นลดดอก)

หลักประกัน

 • ไม่ต้องมีหลักประกันใดๆ

ค่าธรรมเนียม

 • ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆในการให้บริการสินเชื่อ

ระยะเวลาในการขอยื่นสินเชื่อ

 • ภายใน 31 มกราคม 2566

เอกสารประกอบการขอกู้

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • สลิปเงินเดือนล่าสุดหรือหนังสือรับรองเงินเดือน (กรณีผู้มีรายได้ประจำ)
 • ภาพถ่ายการประกอบอาชีพ (จะต้องมีภาพของผู้ที่ขอกู้ปรากฏอยู่ในภาพด้วย กรณีผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ)

ช่องทางในการสมัครสินเชื่อ

 • ผู้ขอกู้ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร เพื่อขอใช้บริการสินเชื่อช่องทางออนไลน์ www.bot.or.th/debtfair และคลิก “ลงทะเบียนแก้หนี้สัญจร” แล้วติดต่อสาขา เพื่อยื่นเอกสารขอกู้
 • ผู้ขอกู้ที่ผ่านการอนุมัติหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ให้จัดทำนิติกรรมสัญญาผ่าน Mobile Application MyMo

สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1115 และ 1143