วันศุกร์, 22 กันยายน 2566
/home/thaibann.online/public_html/wp-content/themes/smartvariety_1.0.7/template-parts/search-form-xs.php on line 7
" placeholder="ค้นหา">

ออมสินเปิดให้ยืม 5 หมื่นบาท สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ ไม่ต้องค้ำประกัน

ช่วยเหลือพี่น้องข้าราชการให้ปลดล็อคทุกภาระทางการเงินง่าย ๆ…ด้วยสินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ จะกู้เพื่ออุปโภคบริโภค หรือชำระหนี้สินอื่นๆก็ได้หมด สมัครวันนี้พร้อมรับเงื่อนไขดี ๆ ไปเลย

ซึ่งทางธนาคารออมสินปล่อยกู้ สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน สำหรับบุคลากรในหน่วยงานราชการ , รัฐวิสาหกิจ , องค์กรอิสระ , องค์การมหาชนที่หน่วยงานส่วนกลางมี MOU กับ ธนาคารออมสิน กับอัตราดอกเบี้ยต่ำ วงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาท ผ่อนนาน 10 ปี และต้องได้รับการอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2566

สำหรับรายละเอียดสินเชื่อ และคุณสมบัติผู้กู้ มีดังนี้
-เป็นบุคลากรในหน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ / องค์กรอิสระ / องค์การมหาชน ที่หน่วยงานส่วนกลางมี MOU กับ ธนาคารออมสิน
-มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น ข้าราชการอัยการและข้าราชการตุลาการ เมื่อรวม-อายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
-เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
-ณ วันยื่นกู้ต้องไม่มีภาระสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ธนาคารออมสิน)

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
กรณีที่ 1
-ผู้กู้มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารออมสิน จะได้รับดอกเบี้ย MRR – 1.25% = (4.995%)
-ผู้กู้ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารออมสิน จะได้รับดอกเบี้ย MRR – 0.25% = (5.995%)

กรณีที่ 2
-ผู้กู้มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารออมสิน จะได้รับดอกเบี้ย MRR – 1.00% = (5.245%)
-ผู้กู้ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารออมสิน จะได้รับดอกเบี้ย MRR = (6.245%)

เงินงวดผ่อนชำระได้สูงสุด 10 ปี รายละเอียดเงินงวดผ่อนชำระมีดังนี้

วงเงินกู้ 100,000 บาท
3 ปี ผ่อนงวดละ 3,100 บาท
5 ปี ผ่อนงวดละ 2,000 บาท
7 ปี ผ่อนงวดละ 1,500 บาท
10 ปี ผ่อนงวดละ 1,200 บาท

วงเงินกู้ 200,000 บาท
3 ปี ผ่อนงวดละ 6,200 บาท
5 ปี ผ่อนงวดละ 4,000 บาท
7 ปี ผ่อนงวดละ 3,000 บาท
10 ปี ผ่อนงวดละ 2,300 บาท

วงเงินกู้ 300,000 บาท
3 ปี ผ่อนงวดละ 9,300 บาท
5 ปี ผ่อนงวดละ 6,000 บาท
7 ปี ผ่อนงวดละ 4,500 บาท
10 ปี ผ่อนงวดละ 3,500 บาท

วงเงินกู้ 400,000 บาท
3 ปี ผ่อนงวดละ 12,400 บาท
5 ปี ผ่อนงวดละ 7,900 บาท
7 ปี ผ่อนงวดละ 6,000 บาท
10 ปี ผ่อนงวดละ 4,600 บาท

วงเงินกู้ 500,000 บาท
3 ปี ผ่อนงวดละ 15,400 บาท
5 ปี ผ่อนงวดละ 9,900 บาท
7 ปี ผ่อนงวดละ 7,500 บาท
10 ปี ผ่อนงวดละ 5,800 บาท

อย่างไรก็ตาม หารคำนวณการผ่อนชำระ/เดือน ข้างต้นเป็นการประมาณเพื่อใช้เป็นแนวทางในการนำเสนอบริการแก่ลูกค้า สำหรับอัตราการผ่อนชำระจริงนั้น ธนาคารฯ จะแจ้งให้ทราบในวันที่อนุมัติสินเชื่อ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารออมสิน