วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566
/home/thaibann.online/public_html/wp-content/themes/smartvariety_1.0.7/template-parts/search-form-xs.php on line 7
" placeholder="ค้นหา">

ออมสินปล่อยสินเชื่อ Mymo mycredit ยืมเงินแอป mymo 1 หมื่น

ถูกดูดเงินออกจาก App ของธนาคาร เรามีสิทธิฟ้องเรียกเงินคืนจากธนาคาร ได้ 50-100% ถูกดูดก็ฟ้องเรียกเงินคืนจากธนาคารเลย

ขอบคุณข้อมูลจาก ทนายเกรียงวิธญ์ โพธิ์ขำใหญ่ ประธานสภาทนายความจังหวัดอุดรธานี

วิธีสมัครสินเชื่อ mymo mycredit ยืมเงินแอป mymo 10,000 บาท

บาท ทุกรายกรธุรกรรมจะสมัคและสัญญากู้เงินผ่านแอป mymo ไม่ต้องไปสาขาธนาคารออมสิน โดยธนาคารออมสิน
ได้ใช้ข้อมูลการทำธุรกรรมการเงินของลูกค้ามาประกอบการพิจารณาสินเชื่อ เรียกว่า Alternative Credit

ขั้นตอนและวิธีสมัครสินเชื่อ mymo mycredit ยืมเงินแอปมายโม

เข้าแอป mymo เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด
กด กดเมนูสินเชื่อ
เลือกสินเชื่อ mymo mycredit
หน้าแนะนำสินเชื่อ อ่านหลักกณฑ์และเงื่อนไขสินเชื่อ mymo mycredit และ กดปุ่ม สมัคร
กรอกเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน

ระบบจะดึงข้อมูลมาแสดง และ กดปุ่ม ถัดไป
ให้ยืนยันข้อมูล โดยกดปุ่ม ยืนยันข้อมูลถูกต้อง
หน้ารายละเอียดสินเชื่อ กดปุ่ม ถัดไป
หน้าข้อกำหนดและเงื่อนไข กดปุ่ม ยอมรับ
หน้าความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเครดิต กดปุ่ม ยินยอม
ยอมรับให้เปิดเผยข้อมูลเครดิต
ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์เพื่อรับรหัส otp
กรอกรหัส otp
ยืนยันการสมัครสินเชื่อ mymo mycredit กดปุ่ม ยืนยัน
รอผลการพิจารณาภายใน 3 วันทำการ
สนใจดูวิธีลงทะเบียนได้ที่นี่ mymo

ช่วยเหลือพี่น้องข้าราชการให้ปลดล็อคทุกภาระทางการเงินง่าย ๆ…ด้วยสินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ จะกู้เพื่ออุปโภคบริโภค หรือชำระหนี้สินอื่นๆก็ได้หมด สมัครวันนี้พร้อมรับเงื่อนไขดี ๆ ไปเลย

ซึ่งทางธนาคารออมสินปล่อยกู้ สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน สำหรับบุคลากรในหน่วยงานราชการ , รัฐวิสาหกิจ , องค์กรอิสระ , องค์การมหาชนที่หน่วยงานส่วนกลางมี MOU กับ ธนาคารออมสิน กับอัตราดอกเบี้ยต่ำ วงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาท ผ่อนนาน 10 ปี และต้องได้รับการอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2566

สำหรับรายละเอียดสินเชื่อ และคุณสมบัติผู้กู้ มีดังนี้

-เป็นบุคลากรในหน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ / องค์กรอิสระ / องค์การมหาชน ที่หน่วยงานส่วนกลางมี MOU กับ ธนาคารออมสิน
-มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น ข้าราชการอัยการและข้าราชการตุลาการ เมื่อรวม-อายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
-เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
-ณ วันยื่นกู้ต้องไม่มีภาระสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ธนาคารออมสิน)

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

กรณีที่ 1
-ผู้กู้มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารออมสิน จะได้รับดอกเบี้ย MRR – 1.25% = (4.995%)
-ผู้กู้ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารออมสิน จะได้รับดอกเบี้ย MRR – 0.25% = (5.995%)

กรณีที่ 2
-ผู้กู้มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารออมสิน จะได้รับดอกเบี้ย MRR – 1.00% = (5.245%)
-ผู้กู้ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารออมสิน จะได้รับดอกเบี้ย MRR = (6.245%)

เงินงวดผ่อนชำระได้สูงสุด 10 ปี รายละเอียดเงินงวดผ่อนชำระมีดังนี้

วงเงินกู้ 100,000 บาท
3 ปี ผ่อนงวดละ 3,100 บาท
5 ปี ผ่อนงวดละ 2,000 บาท
7 ปี ผ่อนงวดละ 1,500 บาท
10 ปี ผ่อนงวดละ 1,200 บาท

วงเงินกู้ 200,000 บาท
3 ปี ผ่อนงวดละ 6,200 บาท
5 ปี ผ่อนงวดละ 4,000 บาท
7 ปี ผ่อนงวดละ 3,000 บาท
10 ปี ผ่อนงวดละ 2,300 บาท

วงเงินกู้ 300,000 บาท
3 ปี ผ่อนงวดละ 9,300 บาท
5 ปี ผ่อนงวดละ 6,000 บาท
7 ปี ผ่อนงวดละ 4,500 บาท
10 ปี ผ่อนงวดละ 3,500 บาท

วงเงินกู้ 400,000 บาท
3 ปี ผ่อนงวดละ 12,400 บาท
5 ปี ผ่อนงวดละ 7,900 บาท
7 ปี ผ่อนงวดละ 6,000 บาท
10 ปี ผ่อนงวดละ 4,600 บาท

วงเงินกู้ 500,000 บาท
3 ปี ผ่อนงวดละ 15,400 บาท
5 ปี ผ่อนงวดละ 9,900 บาท
7 ปี ผ่อนงวดละ 7,500 บาท
10 ปี ผ่อนงวดละ 5,800 บาท

อย่างไรก็ตาม หารคำนวณการผ่อนชำระ/เดือน ข้างต้นเป็นการประมาณเพื่อใช้เป็นแนวทางในการนำเสนอบริการแก่ลูกค้า สำหรับอัตราการผ่อนชำระจริงนั้น ธนาคารฯ จะแจ้งให้ทราบในวันที่อนุมัติสินเชื่อ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารออมสิน