วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566
/home/thaibann.online/public_html/wp-content/themes/smartvariety_1.0.7/template-parts/search-form-xs.php on line 7
" placeholder="ค้นหา">

การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน

27 ม.ค. 2023
99

ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 12
ประเภทงานอุตสาหกรรม เพศชาย เปิดรับสมัครวันที่ 1 -5 ก.พ. 2566

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ หลักฐานและเอกสารที่ใช้ ประกอบการสมัคร

1.เพศชาย อายุ 18 – 39 ปี
(เกิดระหว่างวันที่ 2 ก.พ. 2526 – 1 ก.w. 2548)

2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 1. รูปถ่ายหน้าตรง พื้นหลังสีขาว รวบผมให้เห็น

3. สายตาไม่บอดสี

4. ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคต้องห้ามที่ทางการเกาหลีกำหนด เช่น โรคไวรัสตับอักเสบบี ซิฟิลิส วัณโรค

2.ถ่ายหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (ถ้ามี)

5. มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติกระทำผิดทาง อาญา หรือ เป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคง ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด

6. เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอก ไม่มีประวัติการถูกเนรเทศ หรือไม่เคยถูกปฏิเสธการเข้าสาธารณรัฐเกาหลี หรือไม่เคยกระทำผิดกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี

7. ไม่เคยพำนักอาศัยในสาธารณรัฐเกาหลีด้วย วีซ่า E-9 หรือ E-10 หรือ วีซ่า E-9 และ E-10 รวมกัน 5 ปี หรือมากกว่า 5 ปีขึ้นไป

ค่าสมัครสอบ

จำนวน 840 บาท
ชำระเงินค่าสมัครสอบได้ 4 ช่องทาง
1. เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย
2. ATMIADM
3.Internet Banking
4. ต่างธนาคาร Cross Bank Bill
Payment