วันพุธ, 6 ธันวาคม 2566
/home/thaibann.online/public_html/wp-content/themes/smartvariety_1.0.7/template-parts/search-form-xs.php on line 7
" placeholder="ค้นหา">

ออมสินยืมได้ 3 หมื่น อนุมัติง่าย ไม่ต้องค้ำ

07 ต.ค. 2022
7296

ข่าวดี ครม.ขยายระยะเวลาบรรเทาค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า – น้ำประปา สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่ออีก 7 เดือน ตั้งแต่ต.ค.2565-เม.ย.2566 ทั้งนี้ มาตรการบรรเทา ภาระค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าไฟฟ้า

 • กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกัน 3 เดือนให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 • กรณีใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิตามมาตรการน้ี ในวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กําหนด ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นผู้รับภาระ ค่าไฟฟ้าทั้งหมด

ลงทะเบียน

– การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค : เข้าเว็บไซด์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค > https://eservice.pea.co.th/WelfareRegister/
– การไฟฟ้านครหลวง : เข้าเว็บไซด์ของการไฟฟ้านครหลวง > http://meagate1.mea.or.th/welfareregis

ค่าน้ำประปา

 • กรณีที่ใช้น้ำประปา ไม่เกิน 315 บาท จะได้เงินสนับสนุน ค่าน้ำประปาในวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะเป็นผู้รับภาระในการชําระค่าน้ำประปาทั้งหมด

ลงทะเบียน

“การประปาส่วนภูมิภาค” ไปที่เว็บไซต์ https://payment.pwa.co.th/welfare-register/
“การประปานครหลวง” ไปที่เว็บไซต์ https://eservicesapp.mwa.co.th/welfareregist

ออมสินเปิดสินเชื่อบัตรกดเงินสด PRIMA CARD เป็นสินเชื่อเอนกประสงค์ วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้หรือไม่เกิน 1.5 ล้านบาท โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคล ค้ำประกัน คำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนเงินและจำนวนวันที่เบิกใช้จริง ในอัตราดอกเบี้ยและ/หรือค่าธรรมเนียม ค่าบริการอื่นๆ ที่ธนาคารประกาศในแต่ละขณะ และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติวงเงินแก่ลูกค้าแต่ละรายตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทย

สำหรับวิธีการใช้วงเงินบัตรสินเชื่อเงินสด

ซึ่งสามารถใช้วงเงินได้ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งอนุมัติวงเงิน และนำส่งสินเชื่อบัตรกดเงินสด (Prima Card) ร่วมกับรหัสผ่าน (PIN) ที่ธนาคารจัดส่งให้ เพื่อถอนเงินสดที่เครื่อง ATM ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเลือกรายการถอนจากประเภทบัญชี “บัตรเครดิต”

สำหรับสิทธิประโยชน์

วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้
ฟรี! ค่าธรรมเนียม
วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาท

รายละเอียดผลิตภัณฑ์บัตร

วงเงินสูงสุด

วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวมต่อเดือน โดยวงเงินขั้นต่ำ เท่ากับ 30,000 บาท และ สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท

การชำระเงิน

  • โดยไม่มี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
  • ไม่มี ค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ
  • ไม่มี ค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance Fee)

ค่าธรรมเนียม

  • คิดดอกเบี้ย และ ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ตามยอดที่กดใช้จริงไม่เบิกใช้ไม่เสียดอกเบี้ยและ ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน
  • อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม
  • อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมผิดนัดชำระหนี้ รวมกันสูงสุดไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี

ขอบคุณที่มา ธนาคารออมสิน